img

Kim jesteśmy

i dlaczego walczymy?

Sadków to wieś położona w gminie Kąty Wrocławskie, w województwie dolnośląskim, kilka kilometrów od Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy oraz w pobliżu obszarów Natura 2000. Od kilku lat wieś notuje napływ nowych mieszkańców, którzy zamieszkują nowo powstałe osiedla. W centrum miejscowości znajduje się zmodernizowany obiekt Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, do którego uczęszczają dzieci z Sadkowa oraz z wielu pobliskich miejscowości.
Bez uprzednich konsultacji, kiedy postępowanie w sprawie wydania zgody na inwestycję już trwało, dowiedzieliśmy się o planach powstania przemysłowej fermy krów.

Na wniosek firmy Hedro Farms Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie”. Ferma miałaby powstać na terenach obecnie należących do Hedro Farms Sp. z o.o., które znajdują się w pobliżu ścisłego centrum wsi, a tym samym licznych zabudowań mieszkalnych oraz szkoły i przedszkola. W związku z tym rozpoczęliśmy protest, bowiem obawiamy się powstania takiej inwestycji i prowadzimy zakrojone na szeroką skalę działania walcząc o jej zablokowanie.
Przyłącz się do protestu podpisując petycję.
Przemysłowa ferma krów mlecznych niesie za sobą szereg zagrożen zarówno dla Sadkowa jak i okolicznych miejscowości.

img